Професійна компетентність педагога-організатора

Засідання РМО педагогів-організаторівШкола – цеунікальна система, особливийсвіт, де рух не припиняєтьсяні на хвилину, аджейогоскладовимичасточками є діти, учнівська молодь і педагоги. А для того, щоцейрухбувсприятливим, плідним для кожного йогоучасниканеобхідначітказлагоджена робота щодоорганізаціїнавчально-виховногопроцесу. Особлива роль у цьомупроцесіналежитьпедагогу-організатору. Проблемипошукуефективнихшляхів, інноваційнихтехнологій для формуванняпрофесійноїкомпетентностісучасного педагога-організатора є особливо важливою для навчальнихзакладів. У наш час від педагога-організаторавимагається все більшвисокийрівеньпрофесіоналізму в роботі з дітьми, вмінняорганізуватиспілкування, вибудуватистосунки з кожною дитиною таким чином, щобсприятиїї духовному розвитку і вихованню.

4 червня 2015 року на базі Корецькоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1, відповідно до плану роботи районного методичного об’єднання педагогів-організаторів було проведено підсумкове засіданняз теми «Підвищення рівня сформованості ключових життєвих компетенцій педагога-організатора як важлива умова забезпечення ефективності функціонування виховної системи навчального закладу», яке проходило у формі творчого звіту. У ході роботи керівникрайонного методичного об’єднання  проаналізувала та підвела підсумки роботи РМО педагогів-організаторів за 2014-2015 н.р.. Методист Засідання РМО педагогів-організаторівКорецькогорайметодкабінетуЛітвинчук О. С. ознайомив присутніхіз підсумками моніторингу рівня сформованості ключових життєвих компетенцій педагога-організатора. Розглянуто критерії оцінки успішності педагога-організатора як один із ресурсів удосконалення виховного процесу у навчальному закладі (керівникрайонного методичного об’єднання), а також моніторинг у роботі педагога-організатора (Федорук Л. А., педагог-організатор Світанівської ЗШ І-ІІ ст.).  Обговорили питання застосування ігрових технологій в роботі педагога-організатора (Любечко О. В., педагог-організатор Стовпинської ЗШ І-ІІ ст.).

Практична частина дала можливість з’ясувати рівень сформованості ключових життєвих компетенцій педагога-організатора, мотивацію на самореалізацію, продіагностувати творчий потенціал особистості. Педагоги у групах обмінялись досвідом щодо найбільш вдало зреалізованого проекту у навчальному закладі.

Під час засідання керівник районного методичного об’єднання  вручила педагогам-організаторам сертифікати, що засвідчують публікацію матеріалів на сайті «Методичний портал».

 

Консевич Л. В.,

керівник районного методичного об’єднання педагогів-організаторів