Засідання творчої групи педагогів-організаторів

З метою забезпечення якості інновацій шляхом спільного пошуку, впровадження кращих традиційних і нових взірців педагогічної діяльності, взаємного перспективного спілкування, обміну досвідом була створена районна творча група педагогів-організаторів з реалізації науково-методичної проблеми „Оновлення виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій у роботі з дитячим колективом”.  До кладу творчої групи входять: Сидорчук В. А. – керівник творчої групи, педагог-організатор Невірківського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ»;  Консевич Л. В.   –  педагог-організатор Великомежиріцького НВК «Школа І ступеня-гімназія»; Семенюк О. К. –  педагог-організатор Морозівської ЗШ І-ІІІ ст.; Ольшанська Ю. В. –  педагог-організатор Головницької ЗШ І-ІІІ ст.; Редька О. А. – педагог-організатор Копитівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ».IMG_2904

Діяльність творчої групи включає: глибоке вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми, засвоєння існуючого досвіду, консультації; розроблення моделей, схем, рекомендації одночасно з упровадженням у практику  досягнень науки; створення та пробне впровадження досвіду з розроблюваних проблем, апробація рекомендацій, запропонованих творчою групою; поширення набутого досвіду (виступ з лекціями, пропаганда в пресі, демонстрація на практиці, консультування при проведенні  семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій тощо).

Основні цілі творчої групи:

  • розробка рекомендацій на основі вивчення досягнень науки і пробне впровадження їх у практику;
  • пошук ефективних шляхів застосування   результатів наукових досягнень;
  • створення та пробне впровадження педагогічного досвіду стосовно розроблюваної проблеми;
  • поширення досвіду, демонстрація його широкому загалу педагогічних кадрів;
  • підготовка методичної продукції за результатами роботи.Засідання творчої групи педагогів-організаторів

У ході першого засідання, яке відбулось 10 грудня на базі РМК, з теми «Створення та реалізація програм навчання учнівського активу» було розглянуто такі питання:

  • Методологія створення програм навчання  учнівського  активу (Літвинчук О.С., методист РМК);
  • Тренінг як одна з ефективних форм співпраці учнівського активу та педагога-організатора (Сидорчук В. А., керівник творчої групи);
  • Ділова гра  як  одна  з  форм  навчання  учнівського  активу (Ольшанська Ю. В., педагог-організатор Головницької ЗШ І-ІІІ ст., Консевич Л. В., педагог-організатор Великомежиріцького НВК «Школа І ступеня-гімназія»).

За круглим столом учасники обговорили основні моменти засідання та ухвалили рекомендації.

Л. В. Консевич,

керівник районного МО педагогів-організаторів